Herb Skawiny

r,

Podkrakowska Izba Gospodarcza, Rynek 12, 32-050 Skawina, telefon/fax 12 291 26 10

Podkrakowska Izba Gospodarcza

Historia Izby

 

W maju 2003 roku grupa 27 przedsiębiorców postanowiła utworzyć organizację, skupiającą lokalnych przedsiębiorców. 28 maja 2003 roku zawiązał się Komitet Założycielski, który do września 2004 roku przekonał do idei utworzenia organizacji zrzeszającej przedsiębiorców ponad 200 podmiotów gospodarczych. Tego samego roku, 11 października odbył się Zjazd Założycielski, na którym powstała Podkrakowska Izba Gospodarcza z siedzibą w Skawinie.

Celem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu.

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i zagranicznym.

Działalnością Izby jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji obywateli i Państwa.

W dniu 15 kwietnia 2013 roku, Podkrakowska Izba Gospodarcza przystąpiła do Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych. Więcej na temat MPOG: www.mpog.pl

Załączniki:

Pobierz plik (Deklaracja Członkowska.pdf)DEKLARACJA CZŁONKOWSKA